Draai voor klassieke weergave

De Tora

"Stellen wij dan door het geloof de wet (Tora) buiten werking? Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de Tora" (Rom. 3:31)

Christian Verwoerd

Messiaanse Muziek

Klein Kuddeke

"Vrees niet, klein kuddeke; want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven!" (Lc. 12:32)

Gebed voor Israël

"Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit" - Rom. 10:1

Gesponsorde koppelingen

Introductiecursus Messiaanse Beweging

Introductiecursus Messiaanse Beweging

Allerheiligst geloof

"..tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is" (Judas. 1:3)

Is de Tora nog geldig?

(Nederlands vertaald)

Micha'el ben-David

Hoor Israël! - Opname uit Holland

Tweede Tempelopgravingen

Help mee met het Sifting-project!

Over de messiaansebeweging pagina

Welkom! De Messiaanse beweging belijdt Jesjoea (Jezus) als Messias. Messias leerde dat geen jota of tittel van de Tora zou worden afgeschaft; alles wat Jesjoea leerde moest worden doorgegeven aan de volkeren (Mat. 5&28). De eerste gemeente bestond dan ook uit 'ijveraars voor de wet (Tora)' (Ha. 21:20). Gelovigen uit de volkeren voegden zich bij hen en werden elke week uit de Tora onderwezen (Ha. 15:21). Zo werden zij tot één lichaam (Efz. 2). De Messiaanse Beweging wilt leven uit dit allerheiligst geloof, dat eens de heiligen is overgeleverd. Messiaansebeweging Messiaansebeweging.

Laatste update:
20 januari 2021

Over de beheerder

Shalom! Met liefde en ijver gemaakt door een volgeling van Jesjoea de Messias. Mijn gebed is dat vele Christenen van Toraloosheid (wetteloosheid) terugkeren. - Chr. Levi Zoutendijk. N.B. Op het reclameblok 'gesponsorde koppelingen' heb ik geen invloed.

Contact met de beheerder

Wandeltocht Jeruzalem

Ga mee op - naar Yerushalayim!

Impressie van Gods land

Schoonste land in het midden van de wereld